Meni

Podatki za operativo

Namestnik poveljnika:Tilen Lužnik

Podpoveljnik: Matic Knap

Pomočnik poveljnika odgovoren za IDA: Marko Stopernik

Pomočnik poveljnika za prva pomoč: Klemen Britovšek

Orodjar: Ivan Šotl, Jožek Krivec in Ferdo Lužnik

Za vozila in garažo so zadolženi: Andrej Lužnik, Silvo Prajndl in Matic Knap

Kontaktna oseba za prevoz vode: Andrej Lužnik

Za prapor so zadolženi: Dejan Legat, Edvard Štalekar in Sebastjan Lužnik

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 10 Maj 2023 19:51)

 

Poročilo 94. občnega zbora

V soboto, 11. februarja smo gasilci PGD Golavabuka izvedli svoj 94. občni zbor, ki je bil letošnje leto tudi volilni. Po predstavitvi poročil o delu v letu 2022, ki so bila soglasno potrjena, je sledila razrešnica staremu vodstvu in izvolitev novega vodstva in organov društva.

Za predsednika društva je bil ponovno predlagan in izvoljen Ivan Žužel, za poveljnika

društva pa je bil izvoljen Marko Šotl.

V upravni odbor društva so bili izvoljeni: Danilo Knap – namestnik predsednika, Polona Jovan- odgovorna za delo z mladino ter Silvo Prajndl, Andrej Lužnik, Irena Kotnik, Aleš Kavdik, Božo Jeromel, Sebastjan Lužnik, Tilen Lužnik, Matic Knap in Klemen Britovšek.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni: Ivica Kotnik, Danica Knap in Albert Kotnik, v disciplinsko komisijo pa: Cvetka Žužel, Tadej Štalekar, Tomaž Kresnik, Jožek Krivec in Rok Podjavoršek.

Prisotne na občnem boru so pozdravili Zdravko Sešel, poveljnik GZMD, Peter Pungartnik, podžupan MO Slovenj Gradec, Ksenija Uršej, predsednica Vaške skupnosti Turiška vas ter predstavniki gasilskih društev GZMD in iz pobratenega gasilskega društva iz Čentibe. Na občnem zboru so bila podeljena številna priznanja in odlikovanja.

Plaketo častnega člana za uspešno dolgoletno delo pa so dobili Marijana Turičnik, Ivanka Hribernik, Jožica Plevnik, Alojz Bombek, Pavla Kresnik in Mirko Prajndl.

 

Zavarovanje pristanka in vzleta helikopterja

Intervencija PGD Golavabuka: Zavarovanje pristanka in vzleta helikopterja

Datum: 14.3.2020

Poziv: 10:56

Vozila: GVM-1, AC 16/70

tevilo Gasilcev:6

Dne 14.3.2020 smo bili preko RECO 112 obve?eni o pristanku helikopterja na letali?u v Mislinjski Dobravi. Izvozili smo z GVM-1 in AC 16/70 ter 6 operativnimi gasilci. Zavarovali smo kraj pristanka in vzleta helikopterja za varno predajo obolele osebe.

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 14 Marec 2020 13:10)

 

Zahvala Zavarovalnica Sava

 

Gasilci PGD Golavabuka se zahvaljujemo Zavarovalnici Sava za pomoč.

 

zavarovalnica sava

Zadnjič posodobljeno (Petek, 24 December 2021 07:36)

 

Statut in pravilniki

 

STATUT

 

Pravilnik o organizaciji poslovanja

 

Pravilnik o finan?no materialnem poslovanju

 

Pravilnik o disciplinskem postopku

 

PRISTOPNA IZJAVA

 

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 24 Januar 2013 08:23)

 
Obvestila

sneaki gasilci

Naklju?na slika
?lan -A
?lan -A?lan -A