Meni

Vabilo na 94. občni zbor PGD Golavabuka

Štev.: IK/2023

Datum: 10. 1. 2023

Vabimo vas na 94. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Golavabuka, ki bo

v soboto, dne 11. februarja 2023, ob 19.00 uri,

v dvorani gasilskega doma v Tomaški vasi.

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in volilne komisije;
  2. Poročilo predsednika, poveljnika, predsednice komisije za delo s članicami, predsednice mladinske komisije, predsednika komisije za delo z veterani, blagajnika, verifikacijske komisije in nadzornega odbora;
  3. Razprava in potrditev letnega poročila;
  4. Razrešitev dosedanjih organov PGD;
  5. Predstavitev predloga kandidacijske komisije in volitve v organe PGD;
  6. Plan dela PGD za leto 2023;
  7. Razprava in potrditev plana dela;
  8. Beseda gostov in delegatov;
  9. Podelitev odlikovanj in priznanj;
  10. Razno

Po končanem uradnem delu vas vabimo na družabni večer.

NA POMOČ!

Upravni odbor

PGD Golavabuka

 


Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov.

 

Zahvala Zavarovalnica Sava

 

Gasilci PGD Golavabuka se zahvaljujemo Zavarovalnici Sava za pomoč.

 

zavarovalnica sava

Zadnjič posodobljeno (Petek, 24 December 2021 07:36)

 

Statut in pravilniki

 

STATUT

 

Pravilnik o organizaciji poslovanja

 

Pravilnik o finan?no materialnem poslovanju

 

Pravilnik o disciplinskem postopku

 

PRISTOPNA IZJAVA

 

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 24 Januar 2013 08:23)

 

Zavarovanje pristanka in vzleta helikopterja

Intervencija PGD Golavabuka: Zavarovanje pristanka in vzleta helikopterja

Datum: 14.3.2020

Poziv: 10:56

Vozila: GVM-1, AC 16/70

tevilo Gasilcev:6

Dne 14.3.2020 smo bili preko RECO 112 obve?eni o pristanku helikopterja na letali?u v Mislinjski Dobravi. Izvozili smo z GVM-1 in AC 16/70 ter 6 operativnimi gasilci. Zavarovali smo kraj pristanka in vzleta helikopterja za varno predajo obolele osebe.

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 14 Marec 2020 13:10)

 

Prevzem novega defibrilatorja

Na pobudo naega drutva in v sodelovanju s predstavnico koronarnega kluba prim. Cirilo Slemenik Punik, dr. med., smo organizirali nabavo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Donator sredstev za nabavo je bil LIONS KLUB SLOVENJ GRADEC. Zavarovalnica Sava pa je donirala varovalno omarico za AED.

Avtomatski Defibrilator je naprava, ki pomaga osebam z zastojem srca, da se za?ne postopek oivljanja z elektrooki, kar marsikomu lahko rei ivljenje. Defibrilator je name?en v omarici na pro?elju gasilskega doma PGD Golavabuka v Tomaki vasi.

Uradno  smo defibrilator prevzeli v ?etrtek, 25. maja. Prevzema in predstavitve uporabe avtomatskega defibrilatorja se je udeleilo  ve? kot 70 gasilcev in krajanov Tomake vasi, Golavabuke in Mislinjske Dobrave. Po prerezu traka  je dr. Cirila Slemenik Punik skupaj s sodelavci  pokazala prisotnim, kako tak aparat pravilno uporabiti.


18813848 1905926556363390_8728461456032430518_n18838866 1905926186363427_8626515610660124485_n

18814126 1905926376363408_3050748006657344286_n18893094 1905924953030217_1663177306484874804_n                                                                       

20. in 21. junija  je bil v gasilskem domu organiziran te?aj za prve posredovalce, ki se ga je udeleilo 14 naih ?lanov. Te?aj so tudi uspeno zaklju?ili.

19239778 10211765720812799_746268218_n

19251098 10211765721692821_1629324320_n

19477937 10211765723052855_73542753_n

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 12 Julij 2017 15:48)

 
Obvestila

sneaki gasilci

Naklju?na slika
2011 obinsk...
2011 obinsko tekmovanje- lani a2011 obinsko tekmovanje- lani a
Anketa
Kako vam je ve? internetna stran drutva?