Meni

gasvoscilo

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 19 December 2020 14:22)

 

PREGLED GASILNIH APARATOV 2020

V sklopu meseca poarne varnosti organiziramo  pregled gasilnih aparatov


v nedeljo, 18.10.2020, med 9. in 11.uro, 

v prostorih gasilskega doma v Tomaki vasi


Poskrbite za brezhibno delovanje svojih gasilnih aparatov!


Pregled gasilnikov

                                                                                                                      Gasilci PGD GolavabukaZadnjič posodobljeno (Nedelja, 11 Oktober 2020 11:49)

 

90-LET PGD GOLAVABUKA

vvabilo 90-let

Zadnjič posodobljeno (Ponedeljek, 13 Maj 2019 15:18)

 

Zavarovanje pristanka in vzleta helikopterja

Intervencija PGD Golavabuka: Zavarovanje pristanka in vzleta helikopterja

Datum: 14.3.2020

Poziv: 10:56

Vozila: GVM-1, AC 16/70

tevilo Gasilcev:6

Dne 14.3.2020 smo bili preko RECO 112 obve?eni o pristanku helikopterja na letali?u v Mislinjski Dobravi. Izvozili smo z GVM-1 in AC 16/70 ter 6 operativnimi gasilci. Zavarovali smo kraj pristanka in vzleta helikopterja za varno predajo obolele osebe.

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 14 Marec 2020 13:10)

 

8. zbor mladih in 90. ob?ni zbor PGD

Leto je hitro minilo in vsa poro?ila o delu drutva so bila uspeno predstavljena tako na 8. zboru mladih, kot 90.ob?nem zboru drutva. Glede na to, da letos praznujemo 90-let, nas ?aka veliko dela, ki pa ga bomo sigurno uspeno opravili s skupnimi mo?mi. V lanskem letu je bilo  narejeno veliko -  tirje izvozi na intervencije, prevozi sanitarne vode krajanom, priprave in tekmovanje na ob?inskem gasilskem tekmovanju (nastopili kar s 7 tekmovalnimi enotami - pionirji, mladinci, ?lanicami B, ?lani A, ?lani B, starejimi ?lanicami ter starejimi ?lani). Zelo uspeni smo bili na ligakih tekmovanjih , kjer smo skupno osvojili prvo mesto. 17. avgusta smo bili tudi sami gostitelji tradicionalnega tekmovanja za pokal PGD Golavabuka, ki je bilo 19. po vrsti. V lanskem letu smo se tudi usposabljali in smo tako bogateji za  dva gasilca pripravnika, dva nova nija gasilska ?astnika,  1 gasilec je opravil specialnost za nosilca dihalnega aparata,  1 je uspeno opravil sprejemni izpit za vijega gasilca,  4 so opravili prakti?no usposabljanje v Pekrah za IDA, bili smo  prisotni na prakti?nih vajah v Mislinji in drugod, udeleili smo se usposabljanja za muljno ?rpalko na Muti in  predavanj o reevanju pogreanih oseb.

Nabavili smo tudi nekaj za?itne opreme in  sicer: 1 teko za?itno obleko s pripadajo?o opremo,  4 enodelne delovne kombinezone za voznike, 1 sve?ano obleko,  19 novih delovnih oblek, lu?i za intervencijo
ter Simulator megle za bolje izvajanje usposabljanj.

V mesecu oktobru smo bili e posebej aktivni na podro?ju preventive, saj smo priredili kar dve nenapovedani drutveni vaji. Ena vaja je potekala na kmetijo Prebil- Kavdik Miran, druga pa je bila uprizorjena na Knapovi agi z uporabo AED. Sodelovali smo na sektorski vaji, ki jo je priredilo PGD Turika vas na kmetiji Juri?. Aktivni pa smo bili tudi na regijski vaji, ki je potekala na prostore Splone bolninice Slovenj Gradec. Zelo aktiven mesec oktober smo zaklju?ili z organizacijo pregleda gasilnih aparatov za nae krajane, ki pa je bil tudi odli?no obiskan. Poleg navedenega pa smo se lotili tudi obnove prostorov in opreme v gasilskem domu. V dvorani gasilskega doma smo izdelali nov ank, letos dokon?ali novo kuhinjo, nabavili nove stole, obnovili mize, imamo nov ogrevalni sistem za celoten gasilski dom, ....

Letonje leto elimo dokon?ati z obnovo dvorane, isto?asno pa si elimo novega gasilskega vozila za prevoz motva. Meseca junija, natan?neje 2. junija bomo praznovali 90 - letnico drutva. Za to praznovanje pripravljamo kar obseen program. O vseh aktivnostih bomo obve?ali ?lane in krajane preko medijev, facebooka in spletne strani drutva.

 Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 17 Februar 2019 18:32)

 
Obvestila

sneaki gasilci

Naklju?na slika
slavnostni ...
slavnostni prevzem obnovljenega domaslavnostni prevzem obnovljenega doma
Anketa
Kako vam je ve? internetna stran drutva?