Meni

Statut in pravilniki

 

STATUT

 

Pravilnik o organizaciji poslovanja

 

Pravilnik o finan?no materialnem poslovanju

 

Pravilnik o disciplinskem postopku

 

PRISTOPNA IZJAVA

 

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 24 Januar 2013 08:23)

 

Prevzem novega defibrilatorja

Na pobudo naega drutva in v sodelovanju s predstavnico koronarnega kluba prim. Cirilo Slemenik Punik, dr. med., smo organizirali nabavo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Donator sredstev za nabavo je bil LIONS KLUB SLOVENJ GRADEC. Zavarovalnica Sava pa je donirala varovalno omarico za AED.

Avtomatski Defibrilator je naprava, ki pomaga osebam z zastojem srca, da se za?ne postopek oivljanja z elektrooki, kar marsikomu lahko rei ivljenje. Defibrilator je name?en v omarici na pro?elju gasilskega doma PGD Golavabuka v Tomaki vasi.

Uradno  smo defibrilator prevzeli v ?etrtek, 25. maja. Prevzema in predstavitve uporabe avtomatskega defibrilatorja se je udeleilo  ve? kot 70 gasilcev in krajanov Tomake vasi, Golavabuke in Mislinjske Dobrave. Po prerezu traka  je dr. Cirila Slemenik Punik skupaj s sodelavci  pokazala prisotnim, kako tak aparat pravilno uporabiti.


18813848 1905926556363390_8728461456032430518_n18838866 1905926186363427_8626515610660124485_n

18814126 1905926376363408_3050748006657344286_n18893094 1905924953030217_1663177306484874804_n                                                                       

20. in 21. junija  je bil v gasilskem domu organiziran te?aj za prve posredovalce, ki se ga je udeleilo 14 naih ?lanov. Te?aj so tudi uspeno zaklju?ili.

19239778 10211765720812799_746268218_n

19251098 10211765721692821_1629324320_n

19477937 10211765723052855_73542753_n

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 12 Julij 2017 15:48)

 
Obvestila

sneaki gasilci

Naklju?na slika
84.obni zbo...
84.obni zbor pgd golavabuka 1184.obni zbor pgd golavabuka 11