Društvo so vodili:

Predsedniki so bili:

Predsednik Od Do
Josip Novak 1929 1946
Jakob Štaleker 1946 1948
Alojz Marzel 1948 1951
Jakob Štaleker 1951 1955
Ivan Lavre 1955 1956
Alojz Sešel 1956 1961
Ivan Hriberšek 1961 1965
Karel Lužnik 1965 1966
Ivan Hriberšek 1966 1967
Ivan Hribernik 1967 1977
Štefan Uranc 1977 1981
Ivan Hribernik 1981 2013

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poveljniki od 1929 do 1999 so bili:
Martin Slemenik, Ferdinand Hriberšek, Ivan Štaleker, Ivan Lavre,
Ivan Štaleker, Filip Glasenčnik, Ivan Lavre, Ivan Hriberšek,
Valentin Lavre, Anton Hriberšek, Ivan Koprivnikar, Anton Hriberšek,
Karel Lužnik, Franjo Šteharnik, Ivan Gašper, Franc Glasenčnik,
Mirko Prajndl, Franc Glasenčnik in Ivan Žužel.

 

 

 

 

 

Tajniki od ustanovitve do danes - po časovnem zaporedju
Franc Razdevšek, Martin Slemenik, Ivan Sešel, Ivan Zorman
Milena Kac, Lojzka Zorman, Franc Zorman, Filip Glasenčnik,
Vlado Marzel, Franc Pajžlar, Mirko Kresnik, Vida Lavre,
Cvetka Žužel in Dragica Štalekar.

Blagajniki so bili:
Franc Slemenik, Josip Marzel, Vlado Marzel, Feliks Knez,
Ernest Repas, Liba Nikolič in Marko Kresnik.  Vida Laure