Člani UO:

Zap. št.

Ime

Priimek

Funkcija

1

Ivan

Žužel

predsednik

2

Tadej

Štalekar

poveljnik

3

Irena

Kotnik

tajnica

4

Božo

Jeromel

blagajnik

5

Danilo

Knap

podpredsednik

6

Silvo

Prajndl

namestnik poveljnika

7

Polona

Jovan

predsednica komisije za delo z mladimi

8

Jože

Krivec

 

9

Aleš

Kavdik

 

10

Andrej

Lužnik

 

11

Edvard

Štalekar

 predsednik komisije za delo z veterani

12

Sebastjan

Lužnik

 

13

Tomaž

Kresnik

 


Nadzorni odbor:

Zap. št. Ime Priimek Funkcija
1 Vida Laure predsednica
2 Dragica Štalekar član
3 Danica Knap član

Disciplinska komisija:

Zap. št. Ime Priimek unkcija
1 Albert Kotnik predsednik
2 Cvetka Žužel član
3 Ivan Laure član
4 Felicijan Jovan namestnik člana
5 Igor Lužnik namestnik člana

Poveljstvo:

Zap. št. Ime Priimek Funkcija
1 Tadej Štalekar poveljnik
2 Silvo Prajndl namestnik povlejnika
3 Tomaž Kresnik pomočnik poveljnika odgovoren za prvo pomoč
4 Polona Jovan odgovorna za  delo z mladino
5 Anka Linasi odgovorna za delo s članicami
6 Edvard Štalekar odgovoren za delo s starejšimi člani
7 Aleš Kavdik orodjar
8 Andrej Lužnik podpoveljnik