Del pokalov naih tekmovalnih enot.

Tekmovalne enote:

 Pionirke:

Mentorica: Polona Jovan


Pionirji:

Mentor: Silvo PrajndlMladinke:

 Mentorica: Mateja Turi?nik


Mladinci:

Mentor: Andrej Lunik


?lanice A:

Mentor: Toma Kresnik


?lanice B:

 Mentor: Ivan uel

 

?lani A:

 

?lani B:


Stareje ?lanice:

Mentor: Edvard talekar