Gasilski okoli PGD Golavabuka obsega del Mislinjske Dobrave, del martna, del Legna, Tomako vas in Golavabuko. Na obmo?ju gasilskega okolia PGD Golavabuka ivi okoli 700 prebivalcev. Operativni sestav PGD Golavabuka teje 15 ?lanov. V gasilskem domu imamo AC za prevoz 7000 l vode in GV V-1 z motorno brizgalno Magirus 8/8 in 350 l vode ter visokotla?no ?rpalko.

V zadnjih petih letih na naem obmo?ju ni bilo ve?jih intervencij. Imeli smo nekaj manjih poarov, dimnike poare, zalitje kletnih prostorov z vodo, itd.

S strani regijskega centra za obve?anje in alarmiranje smo bili tudi ve?krat napoteni v pomo? drutvom na celotnem obmo?ju Mestne ob?ine Slovenj Gradec in Ob?ine Mislinja, pa tudi v druge kraje Slovenije.

Nekaj intervencij:

30.01.2007: poar na leseni uti v entilju pri Mislinji,
10.03.2007: poar na garai v entilju pri Mislinji,
23.12.2007: manji poar v dimnici v Tomaki vasi,
27.01.2008: zaprtje ceste Slovenj Gradec Kope (podrto drevo) in
poar pri Gamsu v martnem,
11.03.2009: iskalna akcija za pogreanim krajanom iz okolice Slovenj Gradca,
08.04.2009: intervencija v Pame?ah,
16.06.2009: manji poar na ostreju drvarnice v Tomaki vasi,
03.11.2009: poar na stanovanjski hii v Mislinji,
20.12.2009: poar na Cantry clubu na Legnu,
11.02.2010: poar v Straah pri Mislinji
13.06.2010: poar na Legnu,
17.09.2010: poplave v tovarni Svea Zagorje
19.12.2010: poar na nadstreku v Tomaki vasi,
03.02.2011: poar pri Krautbergerju v Turiki vasi,
04.02.2011: poar pri Brezniku v Pame?ah,
21.05.2011: poar pri Klincu v Mislinji
11.06.2011: lani alarm