V o1kviru PGD Golavabuka deluje tudi kulturna skupina. Začetki delovanja kulturne skupine segajo v leta ustanovitve društva. Da bi društvo pridobilo čim več     finančnihsredstev, je organiziralo veselice in tombole. Iskali pa so še druge možnosti, s katerimi bi pridobili sredstva za gradnjo gasilskega doma in nabavo opreme.  

Tako je pod vodstvom  Lojzke Zorman  (umrla 1975) pričela delovati igralska skupina, ki je dosegala zelo lepe uspehe. Nekaj naslovov iger, ki so jih uprizorili: Davek na sonce, Gasilec je najboljši, Vdova Rošlinka, Matiček se ženi, Lažni zdravnik, Domen, Veriga, Preko trnja (avtorica domačinka Marija Špegel). ITD. Igrali so večinoma pod kozolci ali na prostem. Tudi gostovali so.

                                      

Leta 1978 je skupino ponovno oživila Hedvika Lužnik. Z recitacijami in igricami je obogatila program prireditev ob dnevih žena, spored raznih proslav in občnih zborov. 

 

 

Poleg recitacij so pričeli z uprizarjanjem raznih skečev in iger. Igralska skupina je  sodelovala tudi v Šmiklavžu na prireditvi Z dobro voljo v našo vas. Povsod je bila dobrodošla, tudi v raznih društvih širom Koroške. Nekaj skečev in iger, ki so jih odigrali: Časopisni oglas, Kdo nosi hlače, Jabolčni zavitek, Šoferski izpit, Dva gluha, Florjan,…. 

Leta tečejo. Deklice, ki so bile leta 1978 stare tri, štiri, pet let in so ples Račke tako čudovito zaplesale v kratkih krilcih pred občinstvom in požele močan aplavz, so danes žene stare že okrog 30-35 let.

 

 

In tako se svet obrača. Starejši odhajajo, mladi prihajajo.

Leta 2001 je kulturno skupino prevzel Janez Zdovc. Pomagata mu Polona Jovan in Darinka Knap. Kulturna skupina se je pomladila.

 

 

Nadaljuje pa z razveseljevanjem naših src z raznimi plesnimi točkami, skeči, pesmicami, recitacijami in igrami. Naj naštejemo nekaj naslovov skečev in iger, ki so jih odigrali: Selitev, Orožne vaje z vilami, Ukraden bicikel, Moderna pravljica, Zdravnik, Na ogledih, Počitnice na kmetiji,….

Ponovno bo preteklo kar nekaj let, ko se bo spet vse obrnilo in bodo starejši prepustili mesto mlajšim.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so do sedaj vodili in delali v kulturni skupini ali še bodo, saj nam s svojimi predstavami ogrejejo naša srca in nam polepšajo marsikateri dan.