Vabimo vas na 88. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Golavabuka,
ki bo

 v soboto, 11. februarja 2017, ob 19. uri,

 

v dvorani gasilskega doma v Tomaški vasi.

 

 DNEVNI RED:

  1. 1.Pozdrav in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in verifikacijske komisije;
  2. 2.Poročilo predsednika, poveljnika, predsednice komisije za delo s članicami, predsednice mladinske komisije, predsednika komisije za veterane, blagajničarke, verifikacijske komisije in nadzornega odbora;
  3. 3.Razprava in potrditev letnega poročila;
  4. 4.Plan dela PGD za leto 2017;
  5. 5.Razprava in potrditev plana dela;
  6. 6.Beseda gostov in delegatov;
  7. 7.Podelitev odlikovanj in priznanj;
  8. 8.Razno

 

Po končanem uradnem delu vas vabimo na družabni večer.

 

 

            NA POMOČ !

Upravni odbor PGD

Golavabuka